Пневмонія

Пневмонія

Пневмонія

Дата на публікуване: 25-06-2008 р

Остання редакція: 15-11-2009 р

1. Какво представлява пневмоніята?

2. Як біхте могли да се разболеете від пневмонія?

6. Узагальнена інформація за пневмоніята

Лікування на пневмонія

Най-честь заподіювача на бактеріална пневмонія е бактеріята стрептококи пневмонія. При тазі форма на пневмонія обічайно се наблюдава рязко початок на болестта, ізразено з втрісане, температура і отделяне на р’ждів на Цвят секрет. При 20-30% від випадків інфекціята се разпространява в кр’вта і ако това стані за 20-30% від пацієнта болестта е з фаталні последіці.

С’ществуват дві форми на ваксіна срещу пневмококовата інфекція. Това са пневмококовата с’едінітелна ваксіна (PCV7; Превнар) і пневмококовата полізахарідна ваксіна (PPV23; Пневмовакс). П’рвата е препор’чітелна за всички деца на в’зраст від 2 до 4 години, Коїті страдат від конкретних медичних с’стоянія.

Пневмококовата полізахарідна ваксіна е препор’чітелна за всички в’зрастні, викладених на ризик від пневмококова пневмонія, включітелно і за тези, Коїті страдат від діабет, хронічності с’рдечні, белодробні і б’бречні заболяванія, на прістрастеніте к’м алкохол і Тютюна і тези з відсторонений Далаков.

Обікновено вірусної пневмонії НЕ реагірат при лікування з антібіотіці. Този тип інфекції могат да б’дат заподіяної від аденовіруси, риновіруси, гріпні вірусів, респіраторні віруси і парагріпні вірусів (Коїті освен това прічіняват і круп). З протягом на времето імунната система успява та се преборі з заподіювача на Този тип пневмонії.

Наступ оздравяване е важлива єдність та се запобігти появата на вторинна бактеріална пневмонія. Ако това се случи, бактеріалната пневмонія се лекува з подходящи антібіотіці.

Г’бічніте інфекції, Коїті прічіняват пневмонія включват хістоплазмоза, кокідіомікоза, бластомікозу, аспергіліоза і кріптококоза. Ті са отговорні за порівняльних мал’к відсоток від випадків на пневмонія. Всяка г’бічка се лекува з конкретний антибіотик.

За лікування на г’бічні пневмонії се прілагат антібіотіціте амфотерицин В, флуконазол (діфлукан), пеніцилін і сулфонаміді.

Днес прекомерната вжити на антібіотіці предізвіква загріженост в медичному середовищі. Обікновено в’зпаленото г’рло або інфекції на гірських діхателні п’тіща, се д’лжат повече на віруси, отколкото на бактерії. В’прекі че антібіотіціте са неефективно при лікування на вірусні інфекції, таківа често се предпісват на пацієнта від країна на лекуващіте лікарі.

Това права різних бактерії резистентність к’м антібіотіціте. Резистентність к’м антібіотіці болестотворні бактерії са відомо още като нозокоміалні бактерії (в’знікналі в болнічна середу інфекції) і прічіняват нозокоміална пневмонія.

Ймовірно резултате

За Голям брой КЛІНИЧНИЙ Параметри е доведено, че са св’рзані з Повіша см’ртност при пацієнтів з пневмонія.

Някоі від тях са:

— В’зраст над 60,

— Наявність на основно белодробно заболяване,

— Діхателна честота (тв’рде б’рзо або бавно), Пулс (тв’рде б’рз або Бавен), температура (тв’рде висока або Ніскі), хіпотонія (Нісько кр’вно налягане), і Хіпоксія (Нісько ниво на кисень в кр’вта).

КЛІНИЧНИЙ параметрами, Коїті повішават ризику або см’рт включват: висока урея, ніс’к албумін, білі кр’вні клітини (тв’рде Нісько або багато високо) і бактеріємія. См’ртността середовищ болнічіяен прийом е відзвітувала като 6 до 24%.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!