Особистісно-орієнтоване навчання і виховання школярів на …

Особистісно-орієнтоване навчання і виховання школярів на ...

Особистісно-орієнтоване навчання і виховання школярів на уроках географії шляхом активізації пізнавальної діяльності

1. Технологічні характеристики особистісно орієнтованого уроку

Основною формою навчальних занять є урок. Сучасний особистісно зорієнтований урок не тільки динамічна і варіативна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії вчителя і учня, а й розвиваюча система, пов’язана з навколишнім середовищем в першу чергу інформаційними каналами.

Будучи формою реалізації освітнього процесу, особистісно-орієнтований урок складається з відомих компонентів традиційного уроку, але їх функції та реалізація істотно змінюються.

Мета — запрограмований результат, який людина повинна отримати в процесі здійснення тієї чи іншої діяльності. Мета повинна бути діагностично (перевіряється) і операціонально (що досягається). Цілі можуть бути представлені двома видами: цілі діяльності вчителя і цілі діяльності учня.

Цілі діяльності вчителя спрямовані на розвиток особистості учня:

— розвиток позитивних індивідуальних властивостей учня: здібностей, інтересів, схильностей;

— розвиток в учнів інтелектуальної, дослідницької, інформаційної, комунікативної, рефлексивної культури;

— розвиток особистісно-смислового ставлення учнів до досліджуваного предмета;

— розвиток ціннісного ставлення учнів до навколишньої дійсності.

Навчальні цілі можуть бути наступними:

— організувати роботу навчаються з вивчення та первинному закріпленню фактів, понять, правил, законів і т.п .;

— організувати діяльність учнів із самостійного застосування знань і умінь в різноманітних ситуаціях;

— забезпечити контроль ЗУН навчаються по темі.

Такі цілі дозволяють якісному засвоєнню досліджуваного матеріалу.

Зміст — основа, стрижнева лінія особистісно орієнтованого уроку. Вона включає не тільки теоретичні відомості, а й завдання, вправи, запитання вчителя. У процесі засвоєння матеріалу відтворюються основні функції особистості: свобода вибору, свідоме ставлення до предмета своєї діяльності та інші.

В рамках особистісно орієнтованого уроку зміст навчання орієнтується на різні типи і рівні засвоєння.

Форми організації особистісно орієнтованого уроку можуть бути найрізноманітнішими. Важливим є використання таких засобів, за допомогою яких вчитель домагається включення кожного учня в активну цілеспрямовану навчально-пізнавальну діяльність на основі поєднання різних видів діяльності.

Методи навчання — це система цілеспрямованих дій вчителя, які організовують навчальну діяльність учнів, провідну до досягнення мети уроку.

Реальний результат особистісно орієнтованого уроку виражається, насамперед, у тих знаннях, уміннях, навичках, які придбали навчаються в ході уроку. Не можна забувати про використання можливостей для виховання і розвитку учнів.

Таким чином, особистісно зорієнтований урок відбудеться тоді, коли :

1. Учителем будуть створені умови, що перетворюють учня в суб’єкт, зацікавлений у навчанні, в саморозвитку.

2. Учитель буде організатором і помічником навчально-пізнавальної діяльності учнів, а не головною дійовою особою на уроці.

3. Суб’єктна роль учня буде включати свободу вибору рівня навчання, його темпу.

4. Навчальний процес буде організований через діалог чи полілог.

Таблиця. Порівняння цілей діяльності вчителя при організації традиційного та особистісно орієнтованого уроків (розроблено С.В.Зайцевим)

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!