Мета і принципи ділового спілкування

Мета і принципи ділового спілкування

Мета і принципи ділового спілкування

Мета і принципи ділового спілкування Мета ділового спілкування укладена в прагненні ведучого (комунікатора) впливати н партнерів за рахунок використання їхніх інтересів, мотивації поведінки для підвищення результативності своєї діяльності. Але не тільки результативність комерційної діяльності є предметом ділового спілкування. Потреба в співпереживанні, бажання бути співаю критим, оціненим також ініціюють встановлення ділових контактів.

У кінцевому рахунку, саме ці неформальні коммуникаци (міжособистісні відносини) неминуче призводять до підвищення ефективності взаємодії і зростанню комерційного успіху.

Прагнення до встановлення ділових контактів повинно сопрс тися дотриманням таких принципів:

• принцип інформованості — перед вступом в ділових контактів бажано мати достатню інформацію про імщ ж партнера, його компетентності, професіоналізмі, фінансової забезпеченості, культурному та освітньому рівнях;

• принцип морально-психологічного настрою націлює участнг ков ділового спілкування на створення теплій, дружній, довірливій обстановки, тобто на атмосферу, що розташовує до відвертого діалогу;

• принцип найменшої дії передбачає ділове спілкування з урахуванням чіткого обґрунтування витрат на здійснення наміченої бізнес-операції від задуму до її остаточно реалізації в умовах мінімізації сукупних витрат;

• принцип реальних можливостей організації ділового спілкування — комунікатор повинен попередньо оцінити свої реальні можливості в галузі фінансів, наявності найважливіших еле ментів ринкової інфраструктури, професійних кадрів необхідних для вступу в ділове співробітництво з пс потенційно партнерами;

• принцип надійності — на кожному етапі ділового спілкування не обходимо чітко слідувати даним обіцянкам, бути до кінця комерційної угоди переконливим, конструктивним і Відповідальний за всі пункти договірних умов.

Зміст ділового спілкування визначається потребами в совме стной діяльності, яка передбачає узгодженість дій розуміння і прийняття кожним її учасником цілей, завдань і спеці фики цієї діяльності, своєї ролі і своїх можливостей по її peалізаціі. Вплив комунікатора на оточуючих, з тим щоб наблизити до себе зацікавлених партнерів, схилити їх до певних вчинків і дій, змінити їх думки і погляди у відповідності зі своєю орієнтацією, є основною стратегією ділового спілкування. Завдяки реалізації даної стратегії ділово¬го спілкування у партнерів, які перебувають у тривалому контак¬ті, виробляється розуміння взаємних інтересів, поглядів і вку¬сов один одного, вони можуть більш об’єктивно оцінювати власні можливості та можливості ділових партнерів, а також проявляти толерантність до недоліків інших.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!