Гінекологічні хвороби лікування

Гінекологічні хвороби лікування

Гінекологічні хвороби лікування

Гінекологічні захворювання дітей та підлітків

Виділення гінекології дітей і підлітків в самостійну дисципліну відповідає сучасним вимогам наукової та практичної медицини і є яскравим прикладом профілактичного спрямування радянської охорони здоров’я. Ця галузь медицини, що здійснює контроль за правильним розвитком репродуктивної системи дівчаток, покликана своєчасно виявляти і надавати необхідну допомогу при різних порушеннях статевого розвитку, виникнення гінекологічних захворювань у дітей та підлітків. Гінекологічна допомога розглядається як одне з ранніх і дієвих засобів реабілітації специфічних функцій жіночого організму, особливо репродуктивної системи.

Це сприяє формуванню здорової жінки-матері, а при виражених порушеннях статевого розвитку знімає комплекс біологічного та психологічної неповноцінності.

Лікувально-профілактична допомога

У нашій країні створена триступенева система організації лікувально-профілактичної допомоги при гінекологічних захворюваннях дітей та підлітків. Перша з них включає роботу в дитячих яслах, садах, школах, інтернатах, середніх спеціальних навчальних закладах, дитячих санаторіях; друга — роботу районних кабінетів гінекології дітей і підлітків; третя — діяльність спеціалізованих гінекологічних стаціонарів та консультативних кабінетів при них.

Основними завданнями першого ступеня є широка санітарно-освітня робота серед дівчаток, батьків і педагогів, профілактичні огляди та первинне виявлення дівчаток, яких необхідно обстежити у дитячого гінеколога. Санітарно-освітня робота проводиться дитячими гінекологами, що пройшли спеціальну підготовку з педіатрії, шкільними лікарями. Під час бесід вони знайомлять з анатомо-фі-фізіологічних особливостей репродуктивної системи дівчаток та дівчат, навчають правилам специфічної гігієни, розповідають про найпростіших правилах профілактики і проявах гінекологічних захворювань.

Велика увага приділяється моральному вихованню, вихованню почуття дівочої гордості і честі, розуміння ролі жінки-матері в нашому суспільстві. Лікарі знайомлять старших школярів з питаннями статевої гігієни, розповідають про наслідки раннього статевого життя, абортів, венеричних захворюваннях. Санітарно-освітня робота має різний характер залежно від контингенту (батьки, педагоги, дівчатка) і віку слухачів.

Завданнями другого ступеня (Кабінети гінекології дитячого та юнацького віку, які організовуються при районних дитячих поліклініках чи районних жіночих консультаціях) є діагностика і лікування в умовах поліклініки, направлення у спеціалізований стаціонар, спостереження після виписки зі стаціонару, керівництво роботою першого ступеня за активної участі в санітарно-освітній роботі і профілактичних оглядах.

Завданнями третього ступеня (Спеціалізовані гінекологічні стаціонарні відділення та консультативні кабінети при них) є діагностика і лікування в стаціонарі, керівництво районними дитячими гінекологами, підготовка кадрів, науково-дослідна та організаційно-методична робота. Стаціонари з гінекології дітей і підлітків організовують при великих акушерсько-гінекологічних лікарнях або в системі багатопрофільних дитячих лікарень, де є хірургічне, урологічне і обов’язково ендокринологічне відділення.

Профілактичні огляди

При профілактичних оглядах у 8 — 12% дівчаток виявляються відхилення у розвитку, що вимагають допомоги дитячого гінеколога. Відома сувора залежність між функцією гіпоталамо-гіпофізарної області і статевих залоз, з одного боку, і розвитком розмірів і пропорцій тіла дитини — з іншого. Використання антропометрії допомагає швидко виявити дітей з відхиленнями у фізичному і статевому розвитку.

З цією метою в клінічній антропометрії застосовують метод морфометрії; морфограмме характеризує особливості розмірів і пропорцій тіла. При збереженні середніх (ідеальних) пропорцій тіла морфограмме повинна бути прямою горизонтальною лінією або мати невеликий нахил (в межах 1,5А). При наявності гормональних порушень морфограмме являє собою ламану лінію, конфігурація якої типова для кожного виду гормональних порушень.

Для дівчаток шкільного віку розроблені спеціальні морфограмме. Сітка має 4 шкали: зростання стоячи (Р), окружність грудної клітки при вимірах як вище, так і нижче молочних залоз (Г), розмір тазу (Т), у тому числі ширина тазу (dist. Trochanterica), і сума основних 4 його розмірів: dist. spinarum, dist. cristarum, dist. trochanterica, conjugata externa.

Для обліку вікових змін пропорцій тіла введена самостійна шкала календарного віку (В).

По конфігурації морфограмме визначається морфотіп дівчаток, причому сітка морфограмме дозволяє в динаміці стежити за розвитком дитини. Найбільш часто зустрічається Інтерсексуальність морфотіп, при якому розміри грудної клітини бувають більше вікової норми для дівчаток, а розміри тазу — менше. При раннього статевого диференціювання пропорцій тіла формується сексуальний морфотіп, при якому збільшені розміри тазу і грудної клітини. При відставанні фізичного і статевого розвитку формується інфантильний морфотіп.

Відхилення в пропорціях тіла допомагають відібрати дівчаток, яких необхідно більш детально обстежити у фахівця.

Вивчення етіології, патогенезу і клінічної картини багатьох гінекологічних захворювань дівчаток і дівчат показує тісний взаємозв’язок їх з різними генетичними і середовищні фактори, у тому числі з багатьма соматичними та інфекційними захворюваннями періодів дитинства і статевого дозрівання.

Оглядаючи дитину в будь-якому віці, лікар повинен знати анатомо-фізіологічні особливості репродуктивної системи дівчинки в різні вікові періоди життя, щоб при патологічних змінах її своєчасно направити до фахівця-гінеколога дитячого та підліткового віку. В рівній мірі лікаря потрібно знати основні гінекологічні захворювання, при яких також необхідна своєчасна і кваліфікована допомога.

Основні гінекологічні захворювання періоду дитинства і статевого дозрівання

Гінекологічні хвороби у дівчаток в порівнянні з жінками відрізняються як за поширеністю в популяції, так і за течією, що обумовлено в основному віковими анатомо-фізіологічними особливостями геніталій. Найчастіше зустрічаються вульвовагиніти (65 — 70% випадків), рідше — порушення менструальної функції (22 — 25%), але можуть також бути порушення статевого розвитку (1,2%), пухлини геніталій (0,8 — 1%), аномалії розвитку геніталій (0,8%) та інші захворювання (5 — 6,4%), до числа яких відносяться альгоменорея, лейкоплакія вульви, синехии, кондиломи вульви, травми геніталій.

Вульвовагиніти спостерігаються переважно в періоді дитинства, в той час як порушення менструальної функції є провідною патологією пубертатного періоду.

Гінекологічні хвороби лікування

Багато гінекологічні захворювання, розпочавшись в періоді статевого дозрівання і раніше, можуть в майбутньому привести до порушень генеративної функції жінок і сприяти виникненню у них гормонально обумовлених гінекологічних захворювань. Тому дівчатка-підлітки з порушеннями статевого розвитку, стійкими порушеннями менструальної функції, а також з деякими формами аномалій розвитку геніталій повинні ставитися до групи високого ризику і підлягати диспансерному спостереженню як в періоді статевого дозрівання, так і в дітородному віці. Деякі з них, особливо з генетично обумовленими захворюваннями, повинні лікуватися протягом багатьох років, а іноді і все життя.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!